นครลำปาง ภาพเมืองเขลางค์ในอดีต

0000 กล่าวนำ

ด้วยความเชื่อที่ว่า "ภาพๆเดียวสามารถแทนคำพูดได้นับล้าน" เรื่องราวของลำปาง ก็จำเป็นที่ต้องมีการต่อภาพจิ๊กซอว์เหล่านี้ให้ชัดเจนขึ้นเช่นกัน พื้นที่นี้จึงเป็นเสมือนคลังภาพลำปาง เก็บภาพลำปาง อันเป็นภาพเก่า และภาพในหมวดศิลปวัฒนธรรมเป็นปฐม จากแหล่งต่างๆ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยมิได้อิงธุรกิจการค้าขายใดๆทั้งสิ้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้ลักษณะดังกล่าว อนึ่ง หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความสนใจและปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของบล็อกนี้ก็สามารถส่งภาพเก่าของท่านพร้อมรายละเอียดภาพมาร่วมสนุก และสร้างสรรค์ความรู้สาธารณะกับเราได้

พุธ 6 ธันวา 49
ศุกร์ 8 ธันวา 49 ปรับปรุงแก้ไข

001 หอคำนครลำปาง

 


 

รหัสภาพที่ ก001_หอคำนครลำปาง
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ


รายละเอียดภาพ... ภาพหอคำนครลำปาง สันนิษฐานว่าตั้งอยู่บริเวณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง หลังเก่า ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง ในปัจจุบัน

ลักษณะภาพ... ทำการสแกนจาก ภาพที่สำเนามาจาก หอจดหมายเหตุแห่งชาติอีกทีหนึ่ง ภาพขนาด 264 KB

หมายเหตุ... ภาพนี้ได้ต้นฉบับมาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายฝน น้อยหีด

พุธ 6 ธันวา 49
ศุกร์ 8 ธันวา 49 ปรับปรุงแก้ไข


002 รถม้าลำปางและวัดเจดีย์ซาวหลัง

 


 

รหัสภาพ ก002_รถม้าลำปางและวัดเจดีย์ซาวหลัง
ที่มา : อ.สมคิด อินต๊ะพรม

รายละเอียดภาพ...ภาพรถม้าลำปาง ฉากหลังเป็นวัดเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

ลักษณะภาพ...ทำการสแกนจาก ภาพสี ภาพขนาด 336 KB

ศุกร์ 8 ธันวา 49

003 เด็กหญิงสุวภรณ์ เอฟ. แฟลร์(อ.สุวภรณ์ ชูโต)

 


 

รหัสภาพ ก003_เด็กหญิงสุวภรณ์ เอฟ. แฟลร์(อ.สุวภรณ์ ชูโต)
ที่มา : อ.สุวภรณ์ ชูโต


รายละเอียดภาพ...ภาพของเด็กหญิงสุวภรณ์ เอฟ. แฟลร์ หรือปัจจุบันคือ อ.สุวภรณ์ ชูโต อายุ 66 ปี น่าจะเป็นภาพถ่ายที่บ้านบริเวณ ซอยหลังวัดแสงเมืองมา ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง ปัจจุบันบ้านหลังนี้ยังคงอยู่
 
 
 
 
ลักษณะภาพ...ทำการสแกนจาก ภาพขาวดำ ภาพขนาด 232 KB
 
 
 
ศุกร์ 8 ธันวา 49

004 ครูแสน ธรรมยศ

 


 

รหัสภาพ ก004_ครูแสน ธรรมยศ
ที่มา : เว็บไซต์ ร้านสุหนังสือเก่า http://www.su-usedbook.com/product.detail.php?lang=th&cat=16145&id=248580


รายละเอียดภาพ...ในภาพเขียนบรรยายว่า "ผู้เขียน-ถ่ายโดย อาร์ตีสตา ในอินโดจีน ฝรั่งเศส หลังจากสำเร็จการศึกษา อายุ ๒๐ ปี คศ.๑๙๓๔" เป็นภาพถ่ายของ ครูแสน ธรรมยศ (พ.ศ.2457-2494) เมื่อคราวไปศึกษาที่ประเทศเวียดนาม ในสาขาปรัชญา ครูแสน ธรรมยศ เป็นชาวลำปาง มีเชื้อสายทางตระกูล ณ ลำปาง เป็นนักเขียนฝีปากกล้า จนได้สมญาว่า "ราชสีห์แห่งการเขียน" ผลงานชิ้นเด่น และเป็นหนังสือต้องห้ามคือ "พระเจ้ากรุงสยาม" ที่วิพากษ์วิจารณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.4) อย่างกล้าหาญ
หมายเหตุ...ได้ภาพมาจาก เว็บไซต์ ร้านสุหนังสือเก่า ภาพนี้น่าจะเป็นภาพจากหนังสือ "ศิลปะแห่งวรรณคดี" (2480)
 

 

ลักษณะภาพ...ภาพขนาด 196 KB
 


005 ในหลวงเสด็จวางศิลาฤกษ์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง พ.ศ.2507

 


 


 

รหัสภาพ ก005_นครลำปางสาร ฉบับ เม.ย.2507 ปก ในหลวงเสด็จวางศิลาฤกษ์ศาลากลางจังหวัดลำปาง พ.ศ.2507
ที่มา : นครลำปางสาร เม.ย.07

รายละเอียดภาพ...เป็นภาพปก วารสาร "นครลำปางสาร" คาดว่าเป็นวารสารที่ออกในนาม จังหวัดลำปาง ฉบับนี้เป็น ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2507 ราคา 2 บาท ปกเป็นภาพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ เสด็จวางศิลาฤกษ์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง เมื่อ พ.ศ.2507
 ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพสี ภาพขนาด 101KB
  ศุกร์ 8 ธันวา 49

006 ลานทรายวัดปงสนุก

 รหัสภาพ ก0006_ลานทรายวัดปงสนุก วัดปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง
จ.ลำปาง
ที่มา : อาจารย์อนุกูล ศิริพันธุ์ ประธานชุมชนปงสนุก

รายละเอียดภาพ...ภาพนี้ถ่ายบริเวณวัดปงสนุกด้านเหนือ ด้านหลังมองเห็น ภูเขาจำลอง (จักรวาลจำลอง) เรียกว่า ม่อนดอย ซึ่งเปรียบได้กับการจำลองเขาพระสุเมรุศูนย์กลาง แห่งจักรวาล

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพสี ภาพขนาด 336 KB

จันทร์ 11 ธันวาคม 49


007 โรงแรมบุญสวัสดิ์ กาดกองต้า

 รหัสภาพ ก0007_โรงแรมบุญสวัสดิ์ กาดกองต้า
ที่มา : อาจารย์วิสิฐ ตีรณวัฒนากูล

รายละเอียด...เป็นภาพ โรงแรมบุญสวัสดิ์ ถ.ตลาดเก่า หรือ กาดกองค้า ใกล้ๆ กับสำนักงานทนายความ
ปัจจุบันอาคารหลังนี้ถูกรื้อทิ้งแล้วสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ขึ้นแทน

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ภาพขนาด 552 KB

จันทร์ 11 ธันวาคม 2549


008 สถานกงสุลอังกฤษประจำนครลำปาง

 รหัสภาพ ก008_สถานกงสุลอังกฤษประจำนครลำปาง
ที่มา : รศ.ดร.ชูเกียรติ-คุณฌาดา ลีสุวรรณ

รายละเอียดภาพ...เป็นภาพรองกงสุลอังกฤษประจำนครลำปางและคนในบังคับอังกฤษ ภาพนี้ถ่ายราว พ.ศ.2460 ณ สถานกงสุลอังกฤษประจำนครลำปาง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง

ลักษณะภาพ..ภาพขนาด 323 KB

อังคาร 12 ธันวาคม 2549


009 วัดศรีชุม

 รหัสภาพ ก009_วัดศรีชุม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
ที่มาภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

รายละเอียด...วัดศรีชุม เป็นวัดแบบพม่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างเมื่อปี พ.ศ.2433 โดยจองตะก่าอูโย พ่อเลี้ยงหม่องยี และแม่เลี้ยงป้อม ชาวพม่าที่มาทำป่าไม้มีจิตศรัทธาสร้างวัดโดยนำช่างฝีมือเยี่ยมจากเมืองมัณฑะเล ประเทศพม่ามาสร้าง ภาพนี้บริเวณด้านหน้ายังเป็นที่นาแต่ปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ก็ได้มีการปลูกสร้างอาคารไปหมดแล้ว

ลักษณะภาพ...ภาพขนาด 121 KB

อังคาร 12 ธันวาคม 2549


010 วัดพระธาตุลำปางหลวง

 


 รหัสภาพ ก010_วัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 
ที่มาภาพ : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

  รายละเอียดภาพ...วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นโบราณสถานที่สำคัญตั้งอยู่ในบริเวณเมืองโบราณที่เรียกว่า "เมืองลัมภกัปปนคร" ในอดีตถือว่าเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของเมืองลำปาง ภาพนี้ด้านหน้าวัดมีเสาหงษ์และตุงปักอยู่ แต่ปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว

 ลักษณะภาพ...ขนาดภาพ 402 KB
  อังคาร 12 ธันวาคม 2549
 
 

011 สถานีรถไฟนครลำปาง

 รหัสภาพ ก011_สถานีรถไฟนครลำปาง
ที่มา : เทศบาลนครลำปาง

รายละเอียดภาพ...เป็นภาพความคึกคักบริเวณย่านสถานีรถไฟนครลำปางที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้น ที่ใช้รถม้าเป็นพาหนะในการเดินทาง

ลักษณะภาพ..ภาพขนาด 326 KB
อังคาร 12 ธันวาคม 2549

012 คูเมืองห้าแยกหอนาฬิกา

 รหัสภาพ ก012_คูเมืองห้าแยกหอนาฬิกา
ที่มา : เทศบาลนครลำปาง

รายละเอียดภาพ..เป็นภาพบริเวณห้าแยกหอนาฬิกา บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ในภาพมองเห็นแนวคูเมืองเมืองลำปางบริเวณประตูเชียงราย ด้านหลังมองเห็นหอนาฬิกา ภาพนี้ถ่ายโดย คุณบุญเชิด ลิ้มสวัสดิ์

ลักษณะภาพ...ภาพขนาด 283 KB
อังคาร 12 ธันวาคม 2549

013 ห้าแยกหอนาฬิกา

 


 รหัสภาพ ก013_ห้าแยกหอนาฬิกา
ที่มา : เทศบาลนครลำปาง

รายละเอียดภาพ...เป็นภาพห้าแยกหอนาฬิกา ตั้งอยู่บริเวณประตูเชียงราย สะพานที่เห็นอยู่เป็นสะพานที่ใช้ข้ามคูเมืองเมืองลำปาง สังเกตเสาไฟฟ้ายังเป็นเสาไม้อยู่

ลักษณะภาพ...ภาพขนาด 397 KB
อังคาร 12 ธันวาคม 2549

014 ห้าแยกหอนาฬิกาและดอยเขลางค์

 


 รหัสภาพ ก014_ ห้าแยกหอนาฬิกาและดอยเขลางค์
ที่มา : เทศบาลนครลำปาง

รายละเอียดภาพ...ห้าแยกหอนาฬิกา ตั้งอยู่บริเวณประตูเชียงราย ภาพนี้ถ่ายจากสำนักงานเทศบาลนครลำปาง สังเหตฉากหลังเห็นดอยเขลางค์ทอดตัวอยู่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานวัดม่อนพระยาแช่ วัดสำคัญวัดหนึ่งของลำปาง

ลักษณะภาพ...ภาพขนาด 127 KB
อังคาร 12 ธันวาคม 2549

015 น้ำท่วมใหญ่และซุงเกลื่อนท้องน้ำแม่วัง พ.ศ.2463

 รหัสภาพ ก015_น้ำท่วมใหญ่และซุงเกลื่อนท้องน้ำแม่วัง พ.ศ.2463
ที่มา : คุณสุวภรณ์ ชูโต
รายละเอียดภาพ...หลวงกำจรวานิช ได้บันทึกว่า เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2463 น้ำนองใหญ่ (น้ำแม่วังท่วมใหญ่) ไม้ซุงไหลลอยมาติดอยู่ที่สะพานรัษฎาภิเศกและติดลามขึ้นไปถึงห้างหลุยส์เลียว โนเว็น ต้านน้ำขึ้นท่วมถนนตลาดจีนและท่วมถึงคุ้มเจ้าผู้ครองนครลำปาง จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2463 น้ำจึงแห้งทำเอาถนนตลาดจีนเสียหายไปมากจนรถมาเดินไม่สะดวก

ลักษณะภาพ..ภาพขนาด 315 KB
พุธ 13 ธันวาคม 2549

016 ข่วงโปโลนครลำปาง

 รหัสภาพ ก016_ข่วงโปโลนครลำปาง
ที่มา : คุณสุวภรณ์ ชูโต

รายละเอียด...ข่วงโปโลนครลำปางในสมัยของเจ้าหลวงบุญวาทย์วงษ์มานิตเป็นเจ้าผู้ครองนครลำปาง ระยะนั้นมีฝรั่งหลายชาติเข้ามาทำไม้และตั้งกงสุลอยู่ในนครลำปางได้มีการจัดแข่งขันกีฬาโปโล คือกีฬาตีลูกโปโลบนหลังม้าขึ้น โดยมีนายมิลเลอร์ ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งที่บริเวณบ้านดง ในปี พ.ศ.2449 ทำเป็นสโมสรการกีฬานครลำปางขึ้น ถือว่าเป็นสโมสรกีฬาสากลแห่งแรกในมณฑลพายัพ ซึ่งปัจจุบันคือ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นครลำปาง

ลักษณะภาพ..สแกนจากภาพขาวดำ ภาพขนาด 160 KB
พธ 13 ธันวาคม 2549

017 สงกรานต์ลำปาง พ.ศ.2494

 รหัสภาพ ก017_สงกรานต์ลำปาง พ.ศ.2494
ที่มา : คุณแม่เพ็ญแข จันทร์เกษร-อาจารย์ประเสริฐ ยังปากน้ำ

รายละเอียดภาพ...ภาพนี้เป็นภาพรถม้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2494 รถม้าถือเป็นเอกลักษณ์คู่เมืองลำปาง กล่าวได้ว่ารถม้าคันแรกของเมืองลำปางเป็นของแขกชาวปากีสถาน มหาอำมาตย์โทพลตรีเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้ายได้ซื้อรถม้ามาจากกรุงเทพฯ โดยว่าจ้างแขกชาวปากีสถานให้มาเป็นสารถี

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ภาพขนาด 304 KB
พุธ 13 ธันวาคม 2549

 

018 มุมสูงห้าแยกหอนาฬิกา

 


รหัสภาพ ก018_มุมสูงห้าแยกหอนาฬิกา อ.เมือง จ.ลำปาง
ที่มา : คุณอนันต์ กิตติวรากูล ร้านลำปางโฟโต้

รายละเอียดภาพ..เป็นภาพถ่ายให้เห็นมุมสูงบริเวณห้าแยกหอนาฬิกา

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ภาพขนาด 311 KB
พุธ 13 ธันวาคม 2549

019 สถานีรถไฟนครลำปางและรถม้า

 รหัสภาพ ก019_สถานีรถไฟนครลำปางและรถม้า
ที่มา : คุณอนันต์ กิตติวรากูล ร้านลำปางโฟโต้

รายละเอียด...กรมรถไฟสยามได้เปิดรถไฟสายเหนือ กรุงเทพฯ-ลำปาง จากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปยังสถานีรถไฟนครลำปาง ขบวนแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2459 สถานีรถไฟนครลำปางมีรูปแบบอาคารทรงยุโรปตะวันตกประยุกต์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2458 เสร็จเมื่อ พ.ศ.2459 ในสมัยก่อนบริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟจะเป็นประติมากรรมน้ำพุ แล้วมีการรื้อสร้างเป็นปิระมิดหัวคว่ำ แต่ปัจจุบัน (พ.ศ.2549) ได้มีการรื้อปิระมิดหัวคว่ำแล้วสร้างเป็นน้ำพุขึ้นมาแทน

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ภาพขนาด 241 KB
พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2549

 

020 สะพานรัษฎาภิเศก

 รหัสภาพ ก020_สะพานรัษฎาภิเศก อ.เมือง จ.ลำปาง
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

รายละเอียดภาพ...สะพานรัษฎาภิเศกสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2460 แรกเริ่มสะพานแห่งนี้เป็นสะพานไม้ ต่อมาในปี พ.ศ.2458 จึงได้มีการสร้างเป็นสะพานเหล็กขึ้นแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2460

ลักษณะภาพ...ขนาดภาพ 402 KB
พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2549

 

021 สะพานรัษฎาภิเศก

 รหัสภาพ ก021_สะพานรัษฎาภิเศก อ.เมือง จ.ลำปาง
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ลักษณะภาพ...เป็นภาพสะพานรัษฎาภิเศก สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2460 สะพานแห่งนี้มีความโค้งถึง 4 โค้งที่ทอดอยู่ในแม่น้ำวัง แต่ปัจจุบันมีเพียง 2 โค้งเท่านั้นที่ทอดอยู่ในแม่น้ำ ในปี พ.ศ.2550 สะพานแห่งนี้จะมีอายุครบ 90 ปี

ลักษณะภาพ....ขนาดภาพ 336 KB
พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2549

 

022 สะพานรัษฎาภิเศก

 


 


รหัสภาพ ก022_สะพานรัษฎาภิเศก
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

รายละเอียดภาพ...เป็นภาพสะพานรัษฎาภิเศกมองทะลุไปกลางสะพาน ข้างล่างภาพระบุว่า รฟล.๑๕๓ สังเกตหมุดเล็กๆ ที่ปักตรงหัวสะพาน ปัจจุบันยังปรากฏอยู่แต่มีแค่อันเดียว

ลักษณะภาพ...ภาพขนาด 309 KB
พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2549

023 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

 รหัสภาพ ก023_วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

รายละเอียด...เป็นภาพบริเวณด้านหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม สันนิษฐานกันว่าเป็นวัดสำคัญในสมัยหริภุญไชย มีการสร้างวัดเนินตามคติความเชื่อของชาวล้านนา เช่นเดียวกับวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา และวัดปงสนุก อ.เมือง

ลักษณะภาพ...ภาพขนาด 279 KB
จันทร์ 18 ธันวาคม 2549

024 วัดศรีรองเมือง

 


 รหัสภาพ ก024_วัดศรีรองเมือง ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

รายละเอียด...วัดศรีรองเมือง เดิมชื่อ วัดท่าคราวน้อยพม่า สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2448 โดยศรัทธาชาวพม่า ในสมัยที่ลำปางเป็นศูนย์กลางการทำไม้ สถาปัตยกรรมที่สำคัญในวัด ได้แก่ วิหารไม้ หลังคาจั่วซ้อนชั้นตามแบบศิลปะพม่า ประดับตกแต่งภายในด้วยลายไม้แกะสลักและลายปูนปั้นลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกสีสวยงาม

ลักษณะภาพ...ภาพขนาด 375 KB
จันทร์ 18 ธันวาคม 2549025 เจดีย์วัดพระแก้วดอนเต้า

 


 รหัสภาพ ก025_เจดีย์วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
รายละเอียด...ลักษณะสถาปัตยกรรมเจดีย์ขององค์พระเจดีย์ เป็นศิลปะแบบสกุลล้านนาช่างลำปาง เช่นเดียวกับพระธาตุลำปางหลวง ภาพนี้องค์พระธาตุหุ้มด้วยทองจังโก แต่ปัจจุบันมีการบูรณะเปลี่ยนทองจังโกเดิมออกแล้วปิดทองทับไป
ลักษณะภาพ...ภาพขนาด 228 KB
จันทร์ 18 ธันวาคม 2549

026 มณฑปจตุรทิศ วัดเกาะวาลุการาม

 


รหัสภาพ ก026_มณฑปจตุรทิศ วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง

ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
รายละเอียดภาพ...เป็นภาพมณฑปจตุรทิศ ศิลปะอย่างพม่า ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทหินอ่อนจำลองจากมัณฑเลย์ ประเทศพม่า
ลักษณะภาพ...ภาพขนาด 216 KB
จันทร์ 18 ธันวาคม 2549


027 วัดม่อนกระทิง

 


รหัสภาพ ก027_วัดม่อนกระทิง อ.เมือง จ.ลำปาง
ที่มาภาพ : เจ้าอาวาสวัดม่อนกระทิง

รายละเอียด...เป็นภาพบันไดนาค ทางขึ้นสู่วัดม่อนกระทิง ศิลปะสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นภายในวัดคือการวางผัง ซึ่งมีการสร้างวิหารประชิดกับเจดีย์ ขณะที่เจดีย์นั้นสร้างครอบพระพุทธรูป ภายในยังหลงเหลือร่องรอยซุ้มประตูโขงเดิมอยู่

ลักษณะภาพ..สแกนจากภาพขาวดำ ขนาดภาพ 244 KB
จันทร์ 18 ธันวาคม 2549

028 วัดปงสนุก

 


รหัสภาพ ก028_วัดปงสนุก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
ที่มา : อาจารย์อนุกูล ศิริพันธุ์ ประธานชุมชนปงสนุก

รายละเอียด...วัดปงสนุกแห่งนี้มีหลายนาม ได้แก่ วัดศรีจอมไคล วัดเชียงภูมิ วัดดอนแก้ว วัดพะเยา ภาพนี้มองเห็นมณฑปซึ่งมีลักษณะเป็น มณฑปหลังคาซ้อน 3 ชั้น มีการผสมผสานศิลปะล้านนา พม่า จีน ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นฝีมือช่างชาวเชียงแสน เลียนแบบหอคำเมืองเชียงเกี๋ยง ในสิบสองปันนา ประเทศจีน

ลักษณะภาพ..สแกนจากภาพขาวดำ ขนาดภาพ 220 KB
จันทร์ 18 ธันวาคม 2549

029 ประกวดชายงาม งานฤดูหนาวลำปาง

 


รหัสภาพ ก029_ประกวดชายงาม งานฤดูหนาว จ.ลำปาง
ที่มา : จ่าสิบตำรวจอุทัย วงศ์สกุล บ้านศรีล้อม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

รายละเอียดภาพ...เป็นภาพการประกวดชายงาม ในงานฤดูหนาว จ.ลำปาง ไม่ทราบปีที่ถ่าย

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ขนาดภาพ 228 KB

จันทร์ 18 ธันวาคม 2549

030 โรงเรียนราษฎร์มณี

 


 

 

รหัสภาพ ก030_โรงเรียนราษฎร์มณี

ที่มา : จ่าสิบตำรวจอุทัย วงศ์สกุล บ้านศรีล้อม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

 

รายละเอียด...เป็นภาพโรงเรียนราษฎร์มณี ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของลำปางในสมัยอดีต ปัจจุบันไม่มีโรงเรียนนี้แล้ว

 

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ขนาดภาพ 303 KB

 

จันทร์ 18 ธันวาคม 2549

031 งานฤดูหนาว สนาม ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย

 


รหัสภาพ ก031_งานฤดูหนาว สนามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ที่มา : ตระกูลเสาจินดารัตน์

รายละเอียด..เป็นภาพการออกร้านของบริษัท ห้างร้านต่างๆ ภายในงานฤดูหนาว จ.ลำปาง ที่จัดขึ้น ณ สนามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ไม่ทราบปีที่ถ่าย

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาดำ ขนาดภาพ 195 KB

จันทร์ 18 ธันวาคม 2549

032 ขบวนแห่งานฤดูหนาวบริเวณห้าแยกหอนาฬิกา

 


 


รหัสภาพ ก032_ขบวนแห่งานฤดูหนาว บริเวณ ห้าแยกหอนาฬิกา
ที่มา : คุณนิพนธ์ มณีเทศ

รายละเอียด...เป็นภาพขบวนแห่งานฤดูหนาวผ่านบริเวณห้าแยกหอนาฬิกา โดยในสมัยนั้นงานฤดูหนาวจัดขึ้นที่สนามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ภายในงานจะมีการแข่งขันกีฬากันด้วย ไม่ทราบปีที่ถ่าย

ลักษณะภาพ...สแกนจากสไลด์ ขนาดภาพ 275 KB
 

033 เจ้าหลวงบุญวาทย์วงษ์มานิต

 


รหัสภาพ ก033_เจ้าหลวงบุญวาทย์วงษ์มานิต
ที่มา : หนังสือแนะนำนครลำปาง ฉบับสมบูรณ์ การแข่งขันกีฬาเขต 5 ครั้งที่ 7 ณ จังหวัดลำปาง

รายละเอียด...มหาอำมาตย์โทเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย กับม้าแสนรู้ที่ชื่อว่า ผู้เบงญวาทย์ ภาพนี้ถ่ายบริเวณหน้าคุ้มหลวง

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ขนาดภาพ 250 KB

จันทร์ 18 ธันวาคม 2549

034 อาคารหม่องหง่วยสิ่น กาดกองต้า

 


รหัสภาพ ก034_อาคารหม่องหง่วยสิ่น กาดกองต้า
ที่มา : อาจารย์สมคิด อินต๊ะพรม บ้านจอมปิง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

รายละเอียด...เป็นภาพอาคารหม่องหง่วยสิ่น ของหม่องหง่วยสิ่น เชื้อสายพม่า ในอดีตอาคารหลังนี้เป็นอาคารที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับฝรั่ง อีกทั้งยังเป็นโรงแรมที่พักและบาร์ ใช้รับรองเจ้าหน้าที่ฝรั่งของบริษัทบอมเบย์เบอร์ม่าบริษัททำไม้ในอตีต

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ขนาดภาพ 330 KB
จันทร์ 18 ธันวาคม 2549

035 ขบวนมอเตอร์โชว์

 

รหัสภาพ 035_ขบวนมอเตอร์โชว์
ที่มา : คุณนิพนธ์ มณีเทศ
รายละเอียด...เป็นภาพขบวนแห่รถ ผ่านบริเวณถนนไปรษณีย์ หน้าตลาดหลักเมือง
ลักษณะภาพ...สแกนจากสไลด์ ภาพขนาด 297 KB
จันทร์ 25 ธันวาคม 2549


036 หน้าสถานีรถไฟ

 รหัสภาพ 036 _หน้าสถานีรถไฟ
ที่มา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

รายละเอียด...เป็นภาพการรับเสด็จ บริเวณหน้าสถานีรถไฟนครลำปาง

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ภาพขนาด 369 KB

จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

037 ร.7 เสด็จวัดพระแก้วดอนเต้า

 รหัสภาพ 037_ร.7 เสด็จวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมืองลำปาง
ที่มา : พิพิธภัณฑ์ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง

รายละเอียด...เป็นภาพ ร.7 เสด็จวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมือง จ.ลำปาง เมื่อ พ.ศ.2469

ลักษณะภาพ...ถ่ายจากภาพขาวดำ ภาพขนาด 317 KB

จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

 

038 ดนตรีในสวน

 รหัสภาพ 038_ดนตรีในสวน
ที่มา : วารสารแถลงข่าวเทศบาลเมืองลำปาง ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2507

รายละเอียด...เป็นภาพการแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ที่จัดขึนบริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา โดยการริเริ่มของเทศบาลนครลำปาง จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2507 ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.

ลักษณะภาพ..สแกนจากหนังสือ ภาพขาวดำ ภาพขนาด 235 KB

จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

039 ตลาดถนอมรัตน์ ห้าแยกหอนาฬิกา

 รหัสภาพ 039 _ตลาดถนอมรัตน์ ห้าแยกหอนาฬิกา
ที่มา : คุณสดศรี ขัตติยวงศ์

รายละเอียด...เป็นภาพขบวนแห่กฐินผ่านบริเวณหน้าตลาดถนอมรัตน์ ห้าแยกหอนาฬิกาหรือบริเวณธนาคารกรุงศรีอยุธยาในปัจจุบัน ไม่ทราบปีที่ถ่าย ปัจจุบันตลาดแห่งนี้ไม่มีแล้ว

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ภาพขนาด 291 KB

จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

040 โรงหนังเฉลิมวัฒนา

 


 

 

รหัสภาพ 040 _ โรงหนังเฉลิมวัฒนา

ที่มา : คุณสดศรี ขัตติยวงศ์

 

รายละเอียด...เป็นภาพขบวนแห่กฐินผ่านบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์เฉลิมวัฒนา ถนนบุญวาทย์ตัดกับถนนเจริญเมือง หรือบริเวณทางเข้าห้างเสรีสรรพสินค้า ไม่ทราบปีที่ถ่าย

 

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ภาพขนาด 285 KB

 

จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

041 อาคารฟองหลี

 


รหัสภาพ ก041_อาคารฟองหลี กาดกองต้า ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
ที่มา : อาจารย์วิสิฐ ตรีรณวัฒนากูล

รายละเอียด...เป็นภาพเก่าของอาคารฟองหลี สร้างโดยเจ้าสัวฟอง สันนิษฐานว่าสร้างในช่วง พ.ศ.2434-2444 ในอดีตอาคารหลังนี้ใช้เป็นที่ตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจสัมปทานป่าไม้และเป็นที่พักอาศัย
ลักษณะอาคารเป็นอาคาร 2 ชั้น ประดับด้วยลวดลายขนมปังขิง ชั้นล่างประดับศิลปะลายฉลุ นับว่าเป็นอาคารที่มีความสวยงามที่ยังคงหลงเหลืออยู่

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ภาพขนาด 382 KB

จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

 

042 แข่งเรือในแม่น้ำวัง (1)

 


 

 

 

รหัสภาพ ก042_แข่งเรือในแม่น้ำวัง

ที่มา : ครอบครัววังตระกูล

 

รายละเอียด...เป็นภาพการแข่งเรือในแม่น้ำวัง ด้านหลังมองเห็นสะพานรัตนโกสินทร์ 700 ปี หรือสะพานน้อยวัดเกาะ ด้านบริเวณที่มีคนยืนอยู่คือด้านฝั่งโรงพยาบาลแวนแซนวูร์ด สังเกตบริเวณตลิ่งของแม่น้ำเป็นตลิ่งทราย แต่ปัจจุบันนี้มีการดาดเป็นคอนกรีตแล้ว

 

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพสี ภาพขนาด 284 KB
 
จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

 

043 แข่งเรือในแม่น้ำวัง (2)

 


รหัสภาพ ก043_แข่งเรือในแม่น้ำวัง (2) บริเวณหลังวัดเกาะวาลุการาม ถ.ตลาดเก่า อ.เมืองลำปาง
ที่มา : ครอบครัววังตระกูล

รายละเอียด...เป็นภาพการแข่งเรือในแม่น้ำวัง ซึ่งในปัจจุบันเราไม่เคยเห็นกันแล้ว อาคารที่เห็นด้านหลังคือ ศาลาวัดเกาะวาลุการาม ต.ตลาดเก่า ลักษณะบริเวณโดยรอบแม่น้ำ ตลิ่งเป็นทราย แต่ปัจจุบันมีการดาดคอนกรีตทับไปหมดแล้ว

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพสี ภาพขนาด 251 KB

จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

044 ขบวนแห่ฟุตบอลประเพณีบุญวาทย์-เคนเน็ต

 


รหัสภาพ ก044_ขบวนแห่งานกีฬาฟุตบอลบุญวาทย์-เคนเน็ตแม็คเคนซี
ที่มา : คุณนิพนธ์ มณีเทศ

รายละเอียด...เป็นภาพขบวนแห่งานกีฬาฟุตบอลบุญวาทย์-เคนเน็ตแม็คเคนซี ภาพนี้เป็นรถขบวนของ ดาราวิทยาลัย คาดว่ามาจาก จ.เชียงใหม่

ลักษณะภาพ...สแกนจากสไลด์ ภาพขนาด 254 KB

จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

 

045 นางสาวเชียงใหม่

 


รหัสภาพ ก045_นางสาวเชียงใหม่
ที่มา : คุณนิพนธ์ มณีเทศ

รายละเอียด...เป็นภาพขบวนแห่ในงานฟุตบอลบุญวาทย์-เคนเน็ตแม็คเคนซี ภาพนี้เป็นภาพของนางสาวเชียงใหม่และขบวนเบ็ญจกัลยาบุพชาติ จากจังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะภาพ...สแกนจากสไลด์ ภาพขนาด 266 KB

จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

046 นางสาวลำปาง

 


 

 

รหัสภาพ 046_นางสาวลำปาง

ที่มา : คุณนิพนธ์ มณีเทศ

 

รายละเอียด...เป็นภาพของนางสาวลำปางแตะฟุตบอลเปิดงานกีฬาฟุตบอลบุญวาทย์-เคนเน็ตแม็คเคนซี ที่สนามโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 
 
 
ลักษณะภาพ...สแกนจากสไลด์ ภาพขนาด 252 KB
 
 
 
จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

047 รถเก่าป้ายทะเบียน ลป

 


รหัสภาพ ก047_รถเก่าป้ายทะเบียนลำปาง
ที่มา : คุณวราภรณ์ มณีเทศ

รายละเอียด...เป็นภาพรถเก่าป้ายทะเบียน ลป 0081 ไม่ทราบปีที่ถ่าย

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ภาพขนาด 234 KB

จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

048 รถไฟขบวนลำปาง-เชียงใหม่

 


รหัสภาพ ก048_รถไฟขบวนลำปาง-เชียงใหม่
ที่มา : คุณวราภรณ์ มณีเทศ

รายละเอียด...เป็นภาพนั่งรถไฟขบวนจากลำปางไปเชียงใหม่

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ภาพขนาด 188 KB

จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

 

049 ชาวต่างชาติ ณ สถานีรถไฟ

 


รหัสภาพ ก049_ชาวต่างชาติ ณ สถานีรถไฟ
ที่มา : คุณสุวภรณ์ ชูโต

รายละเอียด...เป็นภาพชาวต่างชาติ บริเวณหน้าอาคารสถานีรถไฟนครลำปาง ซึ่งในสมัยก่อนจังหวัดลำปางถือว่าเป็นศูนย์กลางในการทำไม้ ทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาทำงานอยู่ในลำปางมากมาย อีกทั้งยังมีการตั้งกงศุลอังกฤษอยู่ในจังหวัดลำปางด้วย

ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ภาพขนาด 203 KB

จันทร์ 25 ธันวาคม 2549


050 มุมสูงลำปาง

 


รหัสภาพ ก050_มุมสูงลำปาง
ที่มา : คุณอนันต์ กิตติวรากูล ร้านลำปางโฟโต้ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง


รายละเอียด...เป็นภาพมุมสูงบริเวณในเมืองลำปาง มุมขวาล่างคือบริเวณห้าแยกหอนาฬิกา มองเห็นโค้งน้ำแม่วังและสะพานรัษฎาภิเศก
ลักษณะภาพ...สแกนจากภาพขาวดำ ภาพขนาด 350 KB
 จันทร์ 25 ธันวาคม 2549

ที่มาของภาพ
1.จากแหล่งราชการ เช่น หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
2.จากสมบัติส่วนบุคคล เช่น ภาพจากตระกูลต่างๆ 
3.จากหนังสือ เอกสารต่างๆ เช่น ภาพสแกนจากหนังสืออนุสรณ์ 

เครดิตบล๊อก http://olppicture.blogspot.com/
 
 

นิชรา ศรีพรหม รายงาน